201509.21
0

Tüzel Kişilik Perdesini Kaldırın Kötüniyetli Borçlu Arkasındadır, Av. Arb. Umut METİN

2015 yılı karşılıksız çek ve karşılığı ödenmeyen senetlerde yüksek artış görülen, dolayısıyla icra takiplerinde önemli artışın yaşandığı bir yıl olarak kendini gösterdi. Bu durum ticaret yapan kişilerin daha risksiz ticaret yapma, çek – senet gibi evraklara güven yitirmesi gibi sonuçlar doğurdu.  Yaşanan güven kaybının bir nedeni de, kötüniyetli kişilerin, şirket zırhı altındaki hileli davranışlarıdır. Sermaye şirketleri olan Limited şirket – Anonim şirket gibi şirketlerde şirket hissedarlarının şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye dışında, alacaklılara karşı şahsi borç sorumlulukları yoktur. Kötüniyetli kişilerin şirket adına çek ve senet imzalarken, daha başlangıçta hiç ödeme yapmama kararı ile hareket ettiklerine de bu nedenle rastlanmaktadır.  Problem bellidir. Şirketin biri borçlandırılmakta, sonra şirket adresten taşınmakta, şirket yetkilisi ise şahsi borçlu olmadığı için aleyhinde icra yöntemiyle caydırıcı işlem yapılamamaktadır. Yani kötülük yapan – borcunu ekonomik durumu bozulduğu için ödeyemeyen değil – planlı bir hile ile borç ödemeyen, karşısındakinin mağduriyeti üzerinden kazanç sağlayan bir sistem maalesef yürümektedir.  Bu arada “borçlu hilebaz” yakınları adına yeni bir şirket kurmakta, işini bu şirket üzerinden yürütmektedir. Zamanı gelince tekrar piyasadan para toplamak isteyen, bu seferde bu şirketin çek ve senetlerini ödememekte, bu sefer yine yeni bir şirket ile kendisi şirket kayıtlarında hemen hiç yer almadam “ bacanağı, çalışanı, baldızı, dayısı vb” kişiler üzerinden şirketlerle hileli bir yapıyı işletmektedir. Peki doğrudan bir icra takibi ile alacağın tahsili imkanı olmasa da, anlattığım bu ahlaka aykırı zihniyetteki kişiler aleyhinde izlenebilecek bir hukuki çare var mıdır ? Cevabı açıkça vereyim.  Evet, anlattığım şekilde sistemli hileler yapan, yakınları adına şirketler kuran, sıra sıra şirketler kurduran, piyasada güven toplayıp borçlarını ödemeyenlere dokunmak mümkündür. Bu dokunuş gerçekten sert bir dokunuş olabilir. Hukukta biz bu yola TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI diyoruz. Yani şirketin arkasında olan- arka planda olup nemalanan kişi belli ise, artık hukukun şirketlere tanıdığı korumanın rafa kaldırılması mümkündür.  Bu yolda en önemli silah icra – dava – savcılık şikayetlerinin planlı bir şekilde yapılması ve perdenin hangi yöntemle kalkacağı stratejisinin konusunda uzman bir hukukçu tarafından belirlenmesidir. Bu yöntem sıradan ve tekdüze bir icra takibi yapmak değildir. Alacaklıyı koruyan, planlı adımların atıldığı karanlığın perdenin açılmasıyla ortadan kaldırıldığı, kronik borçlanma yöntemiyle kazanç elde eden hilebazın saklandığı yerden ensesinden adliye vasıtasıyla tutarak çıkarıldığı yöntemdir.  Güvenilir bir ticari yaşam ve düzgün insanlarla karşılaşmanız ve gerekirse perdeyi de kaldırma için ısrarcı olmanız dileğiyle..

Av. Arb. Umut METİN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *