201509.21
0

Tahkim Şirketin Sırlarını Korur, Av. Umut METİN

 

Şirketler arasında oluşması muhtemel ihtilaflarda klasik uyuşmazlık çözüm yöntemi, ihtilafı mahkemelere taşıyarak sorunu çözmektir. Ancak ihtilafın çözümü için taraflar gerek iddia ve savunmalarını güçlendiren tüm belge ve yazılı delillerini ibraz etmek zorunda oldukları gibi, eğer bir bilirkişi incelemesi gündeme gelirse, yapılacak bilirkişi incelemesinin gerektireceği sır ve bilgilerini de şirketler açıklamak durumunda kalmaktadırlar.

Mahkemelerde yapılan yargılamalarda, ihtilafın tarafı olan şirket kendine ait belgeleri, ticari sözleşmeleri mahkeme dosyasına sunmaktadır. Bu nedenle, şirketin ticari sır ve kayıtları, rakiplerine karşı veya iç yönetim anlayışına ilişkin tasarrufları, dava nedeniyle ortaya dökülmektedir. Mahkemeye sunulan bu bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesi hiç de zor değildir. Mahkemelerdeki yargılamada esas olan aleniyet (=topluma açıklık) olmakla, ihtilafın tarafı olmayan herhangi bir rakip şirketin dava dosyasına ulaşarak, ihtilafın tarafı olan şirketin sırlarını, kayıtlarını, sözleşme suretlerini elde etmesi pek kolaydır.

Tahkimin bu noktada temel avantajı ve öteden beri tercih edilen uyuşmazlık yöntemi olmasının nedeni gizlilik özelliğidir. Tahkimde ihtilaflar gizlilik içinde yargılamaya konu edildiği gibi, tahkim kurulları veya hakemlerce verilen kararlar, mahkeme kararları gibi yayınlanmazlar. Tahkimin, mahkeme yargılamaları aksine aleni olma diğer bir deyişle halka açık olmak gibi bir zaruri yönü yoktur.

Belirtilen sakıncalar nedeniyle; olası uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözüleceğini bilen taraflar, aralarındaki ticari ilişkideki gizliliğin yalnızca iki taraf arasında kalacağını bildiğinden, ticari sözleşmelerinde ve tüm ikili ilişkilerinde herhangi bir gölgeleme, gizleme, saklama veya hatta yazamama durumuna düşmeden ticari sözleşmelerini, ticari ilişkilerini diledikleri gibi düzenleyebilmektedirler.

Tahkim oturumlarında tarafların rızası olmadığı anlarda 3. kişilerin bulunmaması da ICC ve UNCITRAL kuralları içinde yer alan, gizliliği koruyucu düzenlemelerdir. Bu haliyle tahkimin hızlı olması ve diğer birçok avantajı yanında, olası uyuşmazlıklarda tarafların sırlarının korunabilmesi özelliği ile de ticari uyuşmazlıklarda, mahkeme yargılamalarına kıyasla tercih edilmesi gereken bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Av. Umut METİN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *