Arabulucuk uyuşmazlıkların mahkemeye gidilmesine gerek kalmadan adil ve etkili bir şekilde sonuçlanmasına sağlayan, gelişmiş ülkelerde öncelikle tercih edilen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yoludur

Arabulucuk her türlü uyuşmazlıkta başvurulabilecek esnek ve etkili bir yol olup, bu haliyle tahkim ve dava sürecinden farklıdır. Arabulucuk sisteminin sağladığı menfaatler şöyle sıralanabilecektir;

  1. Tarafların iradesinin uyuşmasına bağlı olduğu için süreç ve atılacak adımlar taraflarca kontrol edilebilmektedir
  2. Gizlilik arabulucuk yönteminde esas teşkil etmektedir.
  3. Güçlü ve etkili bir iletişim söz konusudur
  4. Ticari gerçekler ve menfaatlerin gözetimi esastır
  5. Dava ve tahkim süreçleriden daha ekonomiktir
  6. Zamandan tasarruf sağlar, süratlidir.
  7. Esnektir, katı kural yoktur.
  8. Devam eden ilişkiler sağlar, bozulan ilişkilerin düzelmesine katkı sağlar.

MTN Hukuk ve Arabulucuk Bürosu, müvekkilerine, uyuşmazlıkların en hızlı ve en ekonomik yolla çözülebilmesi adına kapsamlı ve kişiye özgü arabulucuk hizmetleri sunmaktadır. Dava avukatlığı alanında edinilen yüksek tecrübeleri sayesinde MTN Hukuk Ekibi sorunların çözümüne, mahkemeye gidilmeden ulaşılabilmesinin ehemniyetinin farkında olarak her türlü uyuşmaz konusunda arabulucuk hizmeti sunabilmektedir.

Arabulucuk Türkiye’de yeni ve gelişmekte bir uyuşmazlık çözüm yolu olmakla; Av. Umut Metin (Ticari ve Şirketlerarası Arabulucu) ve Av. Filiz Metin (Aile Arabulucusu) Adalet Bakanlığı’nın bu ünvanı tanıdığı ilk arabulucular arasında yer almaktadırlar