Makaleler  

KONKORDATO MÜHLETİ İÇERİSİNDE ”KARŞILIKSIZDIR” ŞERHİ VURULAN ÇEKLERİN DURUMU VE KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU HAKKINDA DEĞERLENDİRME, Av. Arb. Umut METİN

MTN  Comments (0)
KONKORDATO MÜHLETİ İÇERİSİNDE ”KARŞILIKSIZDIR” ŞERHİ VURULAN ÇEKLERİN DURUMU VE KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU HAKKINDA DEĞERLENDIRME Av. Arb. Umut METİN En basit haliyle konkordato, borçlunun ticari durumunun sarsılmış olması sebebiyle iflasa tabi borçluların iflastan kurtulmasını, diğer borçluların...

İnsan Haklarının Temeli̇ Sağlık, Stj Av. Sevilay KAYABAŞI

MTN  Comments (0)
İnsan Haklarinin Temeli̇ Sağlik Sağlık hakkı, evrensel olarak kabul görmüş temel insanlık haklarından biridir. Kişilerin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmeyi istemesinin dayanağı olan haktır. Sağlık hakkı konusu yönünden sosyal haklar, tarihsel gelişim yönünden ise...

İmar Barışı, Av. Cansu DEMİR

MTN  Comments (0)
İMAR BARIŞI Türkiye genelinde tapusu olmadan yapılan gecekondular, apartmanlar, kaçak çıkılan katlar için yeni bir düzenleme ile “imar barışı” adı altında verilecek yapı kayıt belgesiyle imar sorunlarının çözülmesi hedeflenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamuoyunda 'İmar...

Aile İçi Şiddet Ve Şönim, Av. Asena İlayda ATEŞ

MTN  Comments (0)
AİLE İÇİ ŞİDDET VE ŞÖNİM Aile içi şiddet günümüzde, gelişen ülke düzenimizle bağdaşmayan şekilde artış göstermektedir. Ne yazık ki her geçen gün aile içi şiddet olayları artış göstermekte ve hatta bazı olaylar ölümlerle neticelenmektedir. Bu...

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve ARABULUCULUK

MTN  Comments (0)
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve ARABULUCULUK Türkiye’deki şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketleridir. Aile tipi şirketlerden gelecek stratejisi olanlarının öncelikli hedefi kurumsallaşmaktır. Kurumsallaşma kavramı; aile anayasası, ortaklararası sözleşmeler, bir sonraki kuşağın görev alma şekli, yönetim...

MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU ve ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI

MTN  Comments (0)
MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU ve ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI 556 sayılı KHK’nın 14. maddesi “Markanın Kullanılması” başlığını taşımakta ve takip eden hükmü içermektedir: Madde 14 – Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden...

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİ İLE BOŞANMA

MTN  Comments (0)
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİ İLE BOŞANMA   Yazar : Av. Asena İlayda ATEŞ Evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumu, yani halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen durum Türk Medeni Kanunu (kısaca TMK) kapsamında bir boşanma...