202005.08
0

İŞ YERİNDE COVİT-19 BELİRTİLERİ GÖSTEREN ÇALIŞAN İÇİN YAPILACAKLAR (ÇALIŞANI SAĞLIK KURULUŞUNA / HEKİME YÖNLENDİRME YÖNTEMİ), Av. Asena İlayda ATEŞ

İŞ YERİNDE COVİT-19 BELİRTİLERİ GÖSTEREN ÇALIŞAN İÇİN YAPILACAKLAR

(ÇALIŞANI SAĞLIK KURULUŞUNA / HEKİME YÖNLENDİRME YÖNTEMİ)

                                                                         Av. Asena İlayda ATEŞ

Bilindiği üzere 2020 yılı Ocak ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından Çin’de yeni bir KORONAVİRÜS hastalığının ortaya çıktığı bilgisi dünya ile paylaşıldı. Hastalığın dünyada hızla yayılması akabinde ise hastalığa dair kısa bir süre sonra pandemi ilan edildi. Söz konusu hastalığın bulaşması için ise, sağlık çalışanlarınca yapılan bilgilendirmeye göre, hasta kişinin vücudundan öksürük ya da nefes ile salgılanan damlacıkların etrafa bulaşması ve bir başka kişinin bunlara teması akabinde, gözlerine, burnuna ya da ağızına dokunması sonrası virüs, solunum yolu ile vücuda girmektedir. Hastalığın vücuda girmesi akabinde seyri ise kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

Hastalığa dair Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilanı yapılması sonrası her ne kadar birçok iş yeri önlem amaçlı evden çalışma, nöbetleşe çalışma ya da kısa çalışma gibi önlemler uygulasa da hali hazırda iş yerine giderek çalışma durumunda kalan kişiler de bulunmaktadır. Bu noktada ise işverenin, iş yerine gelen çalışanlarının sağlıklarını korumak maksadı ile alınması zaruri önlemlere uyulması hayati önem arz etmektedir. İşveren öncelikle işçilerini bu konuda bilgilendirmeli, hijyen kurallarına uyum noktasında hassasiyet ile uyarılarını yapmalı, işyerinin temin ettiği servis araçları da dahil işyeri genelinde alınabilecek hijyenik önlemler alınmalıdır.

Peki tüm bu önlemlere rağmen, işçisinin iş yerinde sağlık sorunları yaşadığını (yüksek ateş, halsizlik, öksürük vb) fark eden işveren ne yapmalıdır?

İşçi çalışmakta iken, Covid-19 şüphesi taşıdığı tespit olunduğu anda mümkün olan en kısa sürede ve uygun şartlarda izole edilmelidir. İzole edilen işçinin ivedilikle doktora/sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır. Bilindiği üzere işveren ve işçinin birbirlerine karşı uymaları gerekli bulunan bir takım yüküm ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu noktada işveren-işçi arasında mevcut gözetim yükümlülüğü kapsamında ve yapılan işlemlerin yazılı olması maksadı ile aşağıdaki biçimde bir formun tanzimi sonrası işçiye imzalatılması uygun olabilecektir.

SAĞLIK KURULUŞUNA/HEKİME YÖNLENDİRME TUTANAĞI


Çalışanlarımızdan ……………………………….. isimli kişinin çalışma alanı içerisinde ki hal ve hareketlerinden hastalık belirtisi taşıyor olabileceği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, günümüzde yaygın biçimde görülen ve ciddi riskler doğurması muhtemel Covit-19 şüphesi de düşünüldüğünde, kişi gerek kendisinin gerekse diğer çalışanların sağlığının korunması gayesi ile bugün derhal sağlık kuruluşuna/hekime başvurması için bilgilendirilmiş ve yönlendirilmiştir.

………………………….. isimli çalışanın yapılan muayene ve tetkikler ardından sağlık durumuna ilişkin edindiği bilgiyi tarafımıza bildirmesi gerektiği de kendisine beyan edilmiştir. …/…/2020 saat ..:…


İŞVEREN                                                                                                                                           İŞÇİ

Önemle belirtmek gerekir ki bu şekilde hastalanan işçinin hastalığı, meslek hastalığı sayılmamaktadır. Zira kanunumuzun öngördüğü meslek hastalığı tanım olarak; işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. Covit-19 ise viral bir hastalık olup, virüs iş yaşamından ve yapılan işten bağımsız biçimde kişinin hastalanmasına sebebiyet vermektedir.

İşveren tarafından belirtileri taşıyan işçinin doktora/sağlık kuruluşuna sevki akabinde işçinin yapılan sağlık muayeneleri sonuçlarına göre işine devam edebilip edemeyeceği hususu netlik kazanacaktır.

İşçinin yapılan Covid-19 testinin negatif çıkması halinde işçi başkaca bir sağlık sorununun da bulunmaması halinde işine devam edebilecektir. Ancak yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması halinde ise, işçi için uygulamada bulunan Covid-19 tedavisine başlanması gerekmektedir.

Benzer şekilde kendi veya çevresindeki kişilerin Covid-19 şüphesi altında olmaları nedeniyle karantinaya alınan/ bulunan işçi şayet bu duruma ilişkin sağlık raporu mevcut ise geçici işgöremez yani raporlu sayılacaktır. Ancak bu yönde bir sağlık raporu mevcut olmaması veya hali hazırda fiili imkanlarının yetersizliği nedeniyle sunamaması halinde işveren işçiyi ücretli izinli kabul edebileceği gibi geçerli bir mazerete ilişkin belge ibraz edememesi nedeniyle ücretsiz izinli kabul edebilecektir. Her ne kadar geçerli bir mazeret sunmadan işyerine 3 işgünü gelmemek, işveren bakımından derhal fesih imkanı vermekte ise de, içinde bulunduğumuz dönem yasa koyucu tarafından işten çıkartma işlemlerinin askıya alınması nedeniyle işçinin çıkışı yapılamayacaktır. Öte yandan Covit-19 un neden olduğu olağanüstü durum dikkate alındığında işçinin ücretsiz izinli sayılması sağlık sigortasından yararlanmasına ve Fondan ücretsiz izin bedeli almasına imkan vereceği gibi, işverene de sigorta prim yükü getirmeyecektir.