201509.21
0

Hukuk Buroları Nasıl Çalışmalıdır ?

Hukuk büroları hizmet sektöründe yer alan işletmelerdir. İşletmeler rekabetçi ortamda  tutunabilmek, varlığını sürdürülebilir kılmak ve büyümek için bazı hususlara dikkat  etmelidirler. Bunun için sunulan hizmetin kalitesi her geçen gün artırılmalı, müvekkil   memnuniyeti önemsenmeli, kurum misyonu ve vizyonu kapsamında örnek bir hukuki  hizmet sunulması amaç edinilmelidir. Aşağıda kısaca belirtilen hususlar, hukuk  bürosunun nasıl bir bakış açısı ile çalışması gerektiğine ilişkindir.  Sunulan hizmetin kalite yönetimi olmazsa olmaz bir husustur. Böylece büro ne  yaptığını, nereye doğru gittiğini görebilir.  Bunun için, hizmet kalitesini sürekli  iyileştirme;  her yapılanı adım adım geliştirme, takip etme, sonuçlarını ölçme,  müşteri  memnuniyetini sağlama, ekibin her üyesinin, kalite gelişimine katkıda bulunmasını  sağlamak, bir anlamda ortak hedef için ortak çalışma iradesi gerekir.  Ofis çalışanları, sistem hakkında bilgili olmalı ve bakış açısını geliştirmeli, sorunları  tespit etmeli yada iyi örnekleri gözlemleyip fikir üretmelidir. Tüm ekip, fikir üretmeli ve  ortak akılla alınan kararlar sıkı şekilde uygulanmalıdır. Müvekkillerden  ve ofis  çalışanlarından  geribildirim alınarak, sunulan hizmetin daha da  iyileştirilmesi  hedeflenmelidir. Ekip ruhu oluşturulmalı, klasik çalışma anlayışının dışında, düşünen,  araştıran, yorumlayan, çözüm üreten, farklı bakış açısı sunan bir ekip ve yenilikçi bir  çalışma tarzı benimsenmelidir Rakipler ne yapıyor gözlemlenmeli,  rakiplerin yaptığı   iyi uygulamalar uygulanmalıdır. İşi yapmanın şekli, iş disiplininin neleri gerektirdiği  belirlenmeli ve o şekilde çalışılmalıdır. İşler daha tecrübeli veya sorumlu avukatlarca  kontrol edilmeli, hatalar eksiklikler en aza indirilmelidir.
İşleri yaparken zamanı doğru kullanma, zaman yönetimi planlanmalı, iş zamanında  yüksek verimlilikle iş üretme hedeflenmelidir. Sonuç ve başarıya odaklı iş  yapılmalıdır. Hukuk bürosunun tüm fertlerinin, avukatlar, yardımcı personellerle  toplumun bir parçası olunduğu unutulmamalı toplumsal ve ahlaki sorumluluklar  gözardı edilmemelidir. Hukuken uzman olunan alanlarda medyada yer almak,   tanınmışlığı artıracaktır. Dünya genelinde politik, ekonomik, değişiklikler takip  edilmeli, ona göre kurum stratejisi de yapılandırılmalıdır. Dünya’da hukuk ülkemizdeki  hukuk sistemi ile sınırlı olmayıp, iki taraflı – çok taraflı anlaşmalar incelenmeli,  uluslararası kurum, kuruluş, birlik, enstitülerin çalışma işleyiş ve hedefleri  anlanabilmiş olmalıdır. Hukuk bürosunun yazılı bir davranış ve ahlaki duruş standardı  olmalıdır. Yani hukuk bürosu kendisi için söz vermeli, sözünde durmalı, ilkelerine  sadık kalmalıdır.  Şüphesiz ki kaliteli hizmet sunmanın bir sınırı yoktur. Bu sebeple yukarıda bahsi  geçen hususlar hukuk bürolarının, kalite yönetiminde dikkate alması gereken  hususlardan bazılarıdır. Kalite yönetiminin mükemmel olması esasen fark yaratmayı  sağlayacaktır. Fark yaratmak  ise vazgeçilmez olmayı sağlar.  Hizmet sektörü için  vazgeçilmez olmak, hedeflenen yere varıldığı anlamına gelebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *