201509.07
0

Hukuk Büroları Da Birer İşletmedir, Av. Filiz METİN

İşletmeler kar elde etmek için kurulan yapılardır. İşletmelerde amaç en az giderle, en fazla faydayı, kazancı sağlamaktır. Hukuk bürosu da nihayetinde bir işletmedir. Hukuk bürosu için bu fayda, doğru konumlanma, doğru zamanda doğru işi yapma, işi olması gerektiği gibi yerine getirme, ayrıntılara inme sürekli kontrol ve gözden geçirme sonucu başarıya ulaşma ile mümkün olacaktır. Hukuk bürosu da bir işletme olduğuna göre, büro içinde bir işletme kültürü yaratılmalı ve hukuk bürosunun kendi işletme kültürüne uygun davranılmalıdır. Hukuk bürosu da tıpkı diğer işletmeler gibi, belli dönemlerde çalışmasının sonuçlarını değerlendirir. Hukuk bürosu kendi sonuçları değerlendirirken sonuca etki eden hususları da doğru değerlendirmelidir. Hukuk bürosu hedefine ulaştı mı, çalışan hedefine ulaştı mı, ekip hedefine ulaştı mı tek tek değerlendirilmelidir. Hukuk bürosunun hedefine ulaşması için yerine getirilmesi gereken çok önemli bazı saptamalar aşağıda özet şekilde belirtilmiştir. – Hukuk bürosunun, belirlenen hedefe varmak için grup dinamikliği ve ortak çabayı oluşturması şarttır. – Hukuk bürosunun mutlu, huzurlu, güven veren bir çalışma ortamına sahip olması şarttır. – Hukuk bürosunun çalışanlarına sağladığı zengin iş türleri ile, çalışanların bilgi ve tecrübelerini artırmaları önemlidir. – Hukuk bürosunda, çalışanın sorumluluk ve yetkisinin artırılmasıyla, daha uzak olan hedeflere yönelmesini sağlamak önemlidir. – Hukuk bürosu yöneticilerinin, öğrenme ve gelişmeyi sağlamak için ekiplerini motive etmeleri, bunu yapanların ödüllendirilmesi şarttır. – Hukuk bürosunda ekibin kolay iletişim kuran bir altyapı ve organizasyona sahip olması şarttır. Bu durum teknloljik iletişim araçlarının adaptasyonunu da gerekli kılar. – Hukuk bürosunda çalışma ortamının, keyifli, ödüllendirici olmasının yanında çalışanların birbiriyle uyum içinde olması çok önemlidir. – Hukuk bürosunda çalışan herkesin, işleyişle ilgili bilgi sahibi olması çok önemlidir. Kararlar nasıl alınır? Kararların alınmasındaki amaç nedir, kararların uygulanmasının önemi nedir ? – Hukuk bürosundaki yöneticiler daha iyi yönetim nasıl olabilir, düşünmeli bu hususa kafa yormalıdırlar. – Hukuk bürosu bünyesindeki kişilerin nitelikleri ve yetenekleri belirlenerek o niteliklere uygun iş verilmelidir. Farklılıkların yönetilmesi çok önemlidir. Belirli hukuk dalında iş üretme yeteneği zayıf olan bir kişi, bir başka alanda harikalar yaratabilmektedir. – Hukuk bürosunun amacı, başarıyı yakalamak, bunu sürdürmek, sürekli büyümek gelişmek, müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarını gidermek olmalıdır. – Hukuk bürosu çalışma şeklinde, bölümler arası organizasyon, kayıt raporlama, müvekkile geri bildirim, emanet alınan her bir kuruşun hesabının verilmesi çok önemlidir.

Av. Filiz METİN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *