201605.09
0

HOLDİNG SAHİBİ OLMAK ÇOK MU ZOR ?(Av. Umut METİN)

Screen Shot 2016-05-20 at 20.46.51HOLDİNG SAHİBİ OLMAK ÇOK MU ZOR ?
HOLDİNG KURMAK İÇİN GERÇEKTEN 5 ŞİRKET LAZIM MI ?

Holding kelimesi başlı başına finansal ve organizasyon anlamında şirketler açısından itibar sağlayan bir kavramdır. Bir şirketin isminin örnekte olduğu gibi, “ PAYEN ….. A.Ş. ” olması başka, “ PAYEN HOLDİNG A.Ş.” olması başkadır. “PAYEN HOLDİNG A.Ş.” unvanı HOLDİNG kelimesinin eklenmesi nedeniyle, daha olumlu ve ticari anlamda yüksek bir pozisyonda şirketin konumlanmasını sağlamaktadır. Özetle holding topluma güven veren ticari bir tanımdır.

Peki, HOLDİNG deyince birden fazla şirketin bir arada olduğu bir Şirketler Topluluğu mu akla gelir? Şirketler Topluluğu ile Holding aynı şey midir ? Gerçekten 5 şirket olmadan HOLDİNG kurulamaz mı ?
Cevaplara ve holdinge ilişkin kısa bilgilere gelince;

– HOLDİNG ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU aynı anlama gelmez, aynı hukuki statüyü ifade etmez.

– 5 ŞİRKET HATTA, 2 ŞİRKET BİLE OLMADAN, TEK 1 (BİR) ŞİRKETLE HOLDİNG KURULMASI MÜMKÜNDÜR.

– ŞİRKETLER TOPLULUĞU için birden fazla şirkete ihtiyaç varken, HOLDİNG için böyle bir şart aranmaz.

– ŞİRKETLER TOPLULUĞU bir şirket türü değildir, HOLDİNG ise bir şirket türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

– Ticaret kanumuzda holdinge ilişkin yeterli düzenleme yoktur. Bu önemli bir eksikliktir. Madde gerekçelerinin birçoğunda kurumsallaşmayı önemsediğini ortaya koyan yasakoyucunun, kurumsallaşma ve şirket yapılandırmalarında önemli bir mıknatıs / tutkal görevi görebilecek holding şirkete ilişkin yeterli hüküm düzenlememiş olması, ek veya özel düzenlemelerle giderilmesi gereken bir eksikliktir.

– Özetle tek şirketle holdingleşmek mümkündür. Bugüne kadarki holdingleşme konusundaki görüşmelerimde, toplantının en başında “ 5 şirketimiz var biz holdingleşmeye hazırız ” veya “ 5 şirketimiz yok nasıl holding oluruz ” şeklinde sorularla sıklıkla karşılaştık. Bu sorunun geçmişte A.Ş.’lerin en az 5 kişi ile kurulabilmesi nedeniyle oluşmuş olabileceğini düşünüyoruz. Sorunun ve bu düşüncenin nedeni her ne olursa olsun, ticaret hukukumuzda HOLDİNG şirket kurmak için herhangi bir sayı aranmamaktadır.

– Birden fazla faaliyet alanında var olan şirketlerde yönetimi sağlıklı yapılandırabilmek, sermaye, kontrol, şirketin uzun ömürlü olması, şirket hissedarlarının her bir şirkette farklı yönetim risklerine maruz kalmaması, uzun ömürlü şirketlerimizin artması gayesiyle esas (şirket) sözleşmeleri ve ortaklık sözleşmeleri dikkatle düzenlenmiş metinler ardından HOLDİNG’leşmek mümkündür ve itibar kazandırıcıdır.