201509.07
0

Elektronik Ticaret ( E-Ticaret ) Yasası Resmi Gazete ’de Yayınlandı, Kanun 01.05.2015’de Yürürlüğe Giriyor.

Ticarette insanın varlığından beri görülen işleyiş, malın görülmesi, kontrolü, fiyat üzerinde alıcı ile satıcının mutabakatı, sözlü – yazılı sözleşmenin kurulması, ödeme ve teslim süreçlerinin yaşanmasıdır. Bununla birlikte özellikle son 20 yıl içinde yaşanılan teknolojik gelişimler bizlere elektronik alanlar da yaratır oldu. Bilgiye, arkadaşa, filme, müziğe akla gelen ne varsa bu ortamda sınırsız kapılar açıldı. Elektronik ortamın ticaret hayatında yansıması ise E- Ticaret olarak karşımıza çıktı. Artık satıcının adresi fiziken bulunduğu dükkan – mağaza değil, elektronik ortamdaki adresi oldu. Ürünü bulmak bilgisayar tuşlarında birkaç dakika harcamak ile mümkün ve kolay oldu. Alıcı ve satıcının imzaladıkları sözleşmeler ise, elektronik ortamda yapılan sözleşmelere döndü. Hepimiz yaşarız “ Sözleşme hükümlerini okudum, kabul ediyorum” şeklinde onay vermeden artık e-ortamda işlem yapılamadığını. Fiziki ortamda bir araya gelmeksizin, alan adları ve elektronik posta adresleri, elektronik ortamdaki iletiler (veri, ses , görüntü içerikleri) kullanılarak ticarete ısındık, alıştık. Yasa koyucu da bunca ticari faaliyetin olduğu, toplumun geniş kesimlerinin menfaatlerinin bulunduğu elektronik alanı düzenleme gereğini gördü. 23.10.2014 günü Resmi Gazete’de yayınlanan 6563 nolu Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun bu anlamda ülkemiz ticareti açısından özel önemdedir. Kanun ile e-ticaret faaliyetinde bulunanlara, sözleşme imzasından önce alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde güncel tanıtıcı bilgilerini sunması, kurulan sözleşmenin saklanması, alıcının sözleşmeye daha sonra erişip erişemeyeceği , erişebilecekse ne kadar süreyle erişebileceği, taraflar arasındaki gizlilik kuralları ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin bilgilerin bulunması gerektiği düzenlendi. Kanunun 4. maddesinde siparişlerde, ödeme bilgileri girilmeden önce hizmet sağlayıcının sözleşme şartlarını ve sözleşme bedelini açıkça görülmesi imkanı yaratılması zarureti getirilmiştir. Keza alıcıya siparişinin alındığı konusunda elektronik iletişim araçlarıyla teyid verilmesi zarureti de kanunla birlikte düzenlenmiştir. Tüketicilerin / alıcıların en çok yanılma ihtimali bulunan alanlardan biri de, indirim – hediye – promosyon uygulamalarıdır. Bu tür tüketicileri cezbeden uygulamalardaki kuralların da açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde muhataplarına sunulmuş olması gerekmektedir. Bu haliyle bu tür işlemlere ilişkin düzenlemelerin okunaklı ve orta düzeyde zeka seviyesine sahip her insanın anlayabileceği, yalın bir dille ifade edilmesi gerekmektedir. Alıcıların, satın alma yaparken sundukları kişisel verilerinin saklanması ise hizmet sağlayıcılar için bir yükümlülük olarak düzenlenmiş ve aksi davranışın yaptırımı da kanunla belirtilmiştir. Kanuna uymamanın yaptırımları 1.000-TL’den 15.000-TL’ye kadar para cezalarına bağlanmış ise de, dikkat çeken cezalandırma alıcılara gelişigüzel gönderilen ticari elektronik iletilerin ancak alıcıların onayları alınmak kaydıyla gönderilmesi yönündeki düzenlemedir. Bu düzenlemeye aykırılık, özellikle bir defada birden çok kişiye ileti gönderilmesi halinde cezanın 50.000-TL’ye kadar üst sınırı bulunduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Kanunun düzenlenmiş olması önemli bir bakış olup, elektronik ticari yaşamda başıboşluğun ortadan kaldırılması için yerinde bir düzenlemedir. Bununla birlikte kanunun uygulanmasına ilişkin ilerleyen dönemde çıkararılacak yönetmelikler, e-ticaretin sağlıklı işleyişi için kanun kadar önemlidir. Elektronik ortamda da bol kazanç elde edilmesi temennisiyle…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *