201804.25
0

İYİ BİR “ İÇ YÖNERGE ” ŞİRKETTE KURUMSAL YÖNETİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ ÖNEMDEDİR.

İYİ BİR “ İÇ YÖNERGE ” ŞİRKETTE KURUMSAL YÖNETİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ ÖNEMDEDİR. Kurumsallaşma, profesyonelleşme belirli bir ölçeğin üzerinde olan hemen her şirketin gündemindedir. Şirketlerin daha uzun ömürlü olması, ticari kazancın artması bir yana, işlerdeki genişleme, çalışan sayısındaki artış, birden fazla sektörde faaliyet gibi durumlar şirket ortaklarının (pay sahiplerinin) profesyonel şirket yönetimine ihtiyacını arttırmaktadır. Bu…

201703.21
0

Kişisel Verilerin Korunması ve İşletme Sahibinin Sorumluluğu, Av. Arb. Filiz METİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  ve İŞLETME SAHİBİNİN SORUMLULUĞU 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kusur sorumluluğu veri kaydedenlerin dikkatle üzerinde durması gereken bir husustur. Kişisel veri, gerçek kişi ile ilgili her tür bilgi olabilir.  Veri kaydeden tüm gerçek kişiler,  tüzel kişiler, kamu kurumları Kişisel Verilerin Korunması kanunu ile bağlı ve sorumludur. Kimlik bilgileri, nüfus cüzdan…

201703.21
0

Gerçek Kişilere Yapılacak Tebligatlarda Tebligat Kanunu 35.Madde Uygulaması, Av. Burcu GÜDEN

GERÇEK KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİGATLARDA TEBLİGAT KANUNU 35. MADDE UYGULAMASI 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve özellikle 10., 21. ve 35. maddelerinde, 6099 sayılı Kanunla çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler nedeni ile zaman zaman uygulamada büyük sıkıntılar çıkmakta, uygulama farklılıkları görülmektedir. Belirtmek gerekir ki; tebligat hukukuna ilişkin yapılan değişiklikler nedeni ile uygulama da yaşanan sorunların önüne…

201702.26
0

İşçi Çalışırken, İşe İade Davası Açabilir Mi.. Av. Hakan HARMANKAYA

İŞÇİ ÇALIŞIRKEN, İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR Mİ.. MTN Hukuk Bürosu İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren; feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshe bağlı olarak ortaya çıkan tüm hakları fesih tarihinde işçiye ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin neden belirtilmeksizin feshi veya belirtilen nedenin gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunulması durumunda, feshin geçersizliği ve işe iade talebinde bulunulabilmektedir….

201608.16
0

ÇEK DÜZENLEYİP, KARŞILIĞINI ÖDEMEYEN AĞUSTOS 2016’DAN İTİBAREN CEZASINA KATLANACAK.. (Av. Arb. Umut METİN)

Bugün 09 Ağustos 2016, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı yasa İcra İflas Kanunu – İflas Erteleme, Pasaport Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi kanunlarda önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Bu yazımız belirttiğim kanunlar içinden 5941 sayılı Çek Kanunu’nda…

201605.09
0

Holding Sahibi Olmak Çok Mu Zor ? Av. Umut METİN

HOLDİNG SAHİBİ OLMAK ÇOK MU ZOR ? HOLDİNG KURMAK İÇİN GERÇEKTEN 5 ŞİRKET LAZIM MI ? Holding kelimesi başlı başına finansal ve organizasyon anlamında şirketler açısından itibar sağlayan bir kavramdır. Bir şirketin isminin örnekte olduğu gibi, “ PAYEN ….. A.Ş. ” olması başka, “ PAYEN HOLDİNG A.Ş.” olması başkadır. “PAYEN HOLDİNG A.Ş.” unvanı HOLDİNG kelimesinin…

201604.30
0

Fazla Mesai Ücretlerinde Yaşanan Mağduriyetler Ve Yıllık 270 Saat Fazla Çalışma Tartışması, Av. Hakan HARMANKAYA

Halk arasında mesai ücreti olarak adlandırılan fazla çalışma ücretleri işçilerin en fazla mağdur edildiği alandır. Çalışanlar fazla çalışma ücretlerinin ne denli önemli olduğunu bilmemekte, işlerini kaybetme korkusu ile işverenlerinin fazla çalışma isteklerini geri çevirememekte ve neticesinde hak ettikleri bedelleri alamamaktadır. Bu noktada işverenlerin her zaman daha fazla çalışılmasını istemesi, işçilerin hak aramada yeterli ilgi ve…

201604.28
0

Yapı Malikinin Kusursuz Sorumluluğunda İlliyet Bağı Ve Tarafların İspat Yükü, Av. Firdevs TANRISEVEN

GİRİŞ Hukuk sistemimizde kusura dayanan sorumluluğun yanında kusursuz sorumluluk hâlleri de kabul edilmiştir. Bunlardan biri olarak bina ve yapı eseri malikinin hukukî sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun 69. maddesinde düzenlenmiştir. Kişilerin hayatlarını sürdürdükleri, günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri binaların ve yapı eserlerinin gelişigüzel yapılmaları ve bakımlarının ihmal edildiği durumlar görülmektedir. Bu sebeple kişilerin zarar görmesini…

201509.21
1

Velayet, Av. Filiz METİN

Velayet, Medeni Kanunu’muzun 339 ncu ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Velayet soybağı kapsamında ana baba ve çocuk arasındaki doğal ilişkinin sonucudur. Velayete ilişkin hükümler genel olarak çocuğun doğum anından itibaren reşit oluncaya kadar, beslenmesi, eğitimi, sosyalleşmesi, topluma uyumlu hale getirilmesi, kısaca çocuğun malları ve şahsı için tüm ihtiyaçları kapsamında yönetilmesini kapsar. Ergin olmayan çocuklar için bu görev,…