202004.06
0

VİYANA ANTLAŞMASI’NIN COVİD-19 BAĞLAMINDA KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ, Av. Alihan KOCA

VİYANA ANTLAŞMASI’NIN COVİD-19 BAĞLAMINDA KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ                         Av. Alihan KOCA Bilindiği ve yakından takip edildiği üzere kısa bir zaman önce başlayıp tüm dünyaya yayılan ve bir pandemi halini almış olan yeni tip korona virüs (covid-19)  etkilerini tüm sektörlerde ve ticari hayatta etkisi hayli yoğun bir şekilde göstermektedir. Çin’de başlayan salgının pandemi halini alması dünyadaki…

202004.06
0

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENEN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Av. Özlem ATABAŞ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENEN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Av. Özlem ATABAŞ 12 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 6353 sayılı Kanunla, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun kira sözleşmesine ilişkin 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddelerinin yürürlüğü kiracısı tacir ve tüzel kişi olan işyeri kiraları…

202004.06
0

SALGIN HASTALIK HALİNİN KAMBİYO SENETLERİNDEKİ TAHSİLAT SÜREÇLERİNE ETKİLERİ, Av. Hakan HARMANKAYA

SALGIN HASTALIK HALİNİN KAMBİYO SENETLERİNDEKİ TAHSİLAT SÜREÇLERİNE ETKİLERİ Av. Hakan HARMANKAYA Malum artık sabahları COVİD-19 (Coronavirüs) ile uyanıyoruz, onunla – ama ondan uzak kalarak – yaşıyoruz, onunla hayata devam ediyoruz. Dünyamız ilginç bir hal aldı. Ticaret durdu, etkileşim – iletişim neredeyse sıfıra indi, herkes kabuğuna (evine) çekildi, üretim durdu, kısaca her şey durdu. Bundan sonra…

202004.06
0

İŞÇİNİN HAKLI FESİH HAKKI ve ZORLAYICI NEDENİN VARLIĞINA DAİR KISA DEĞERLENDİRME, Av. Sibel YILMAZ

İŞÇİNİN HAKLI FESİH HAKKI ve ZORLAYICI NEDENİN VARLIĞINA DAİR KISA DEĞERLENDİRME   Av. Sibel YILMAZ I-) Giriş Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covit-19 (koronovirüs) vakaları iş ve özel yaşamı yakın tarihte örneği görülmeyen biçimde olumsuz etkilemektedir. Bir süre daha devam edecek bu durum nedeniyle ve genel halk sağlığını korumaya yönelik “evde kal”  tedbirleri kapsamında pek çok…

202004.06
0

VİYANA ANTLAŞMASI’NIN COVİD-19 BAĞLAMINDA KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ, Av. Alihan KOCA

VİYANA ANTLAŞMASI’NIN COVİD-19 BAĞLAMINDA KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ                         Av. Alihan KOCA Bilindiği ve yakından takip edildiği üzere kısa bir zaman önce başlayıp tüm dünyaya yayılan ve bir pandemi halini almış olan yeni tip korona virüs (covid-19)  etkilerini tüm sektörlerde ve ticari hayatta etkisi hayli yoğun bir şekilde göstermektedir. Çin’de başlayan salgının pandemi halini alması dünyadaki…

202004.05
0

İŞVERENİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI VE BU BAĞLAMDA COVİT-19 SALGININ DEĞERLENDİRİLMESİ, Av. Kaan Turan DEMİR

İŞVERENİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI VE BU BAĞLAMDA COVİT-19 SALGININ DEĞERLENDİRİLMESİ Av. Kaan Turan DEMİR GİRİŞ Bilindiği üzere, Covit-19 (koronovirüs) gerek dünya çapında gerekse ülkemizde etkilerini göstermeye başlamış ve belki de bu durumdan en çok etkilenen ticaret ile uğraşam kesim ve bununla bağlantılı iş dünyası ve bu dünyada görev alanlar olmuştur. Ticari hayatın…

202004.05
0

DURDURMA MÜHLETİ İÇERİSİNDE ÖDEME TAAHHÜDÜNE BAĞLANAN BORÇLARIN VE BORÇLULARIN DURUMU, Av. Sevcan YALÇIN

DURDURMA MÜHLETİ İÇERİSİNDE ÖDEME TAAHHÜDÜNE BAĞLANAN BORÇLARIN VE BORÇLULARIN DURUMU                                                                                                             Av. Sevcan YALÇIN Covid-19 virüsüsün ortaya çıkmasıyla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında artık herkesçe bilindiği üzere İcra İflas Hukukuna ve takip hukukuna ilişkin süreler (bazı istisnalar hariç) 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Ancak bu kapsama icra taahhüdü alınmış ve taahhüde bağlanmış…

202004.05
0

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENEN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Av. Özlem ATABAŞ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENEN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Av. Özlem ATABAŞ 12 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 6353 sayılı Kanunla, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun kira sözleşmesine ilişkin 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddelerinin yürürlüğü kiracısı tacir ve tüzel kişi olan işyeri kiraları…

202004.05
0

HUKUKİ İŞLEMLERDE AŞIRI YARARLANMA ( GABİN) ve SONUÇLARI, Av. Burak DEMİR

HUKUKİ İŞLEMLERDE AŞIRI YARARLANMA ( GABİN) ve SONUÇLARI                                                                                  Av. Burak Demir   Hukukumuzda belirli sınırları aşmamak şartıyla sözleşme serbestisi esastır. Sözleşme serbestisine göre taraflar edimlerin, borcunun –alacağının değerini istedikleri gibi tespit edebilirler. Kural olarak, edimler arasındaki değer farkının az veya çok olmasını taraflar kendi özgür iradeleri belirlerler. Ancak taraflardan birinin bazı sebeplerden dolayı…

202003.29
0

KONUT VE ÇATILI İŞ YERLERİNDE 10 YILI GEÇEN SÜRELERDE KİRA SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİM YOLU İLE SONA ERMESİ, Av. Asena İlayda ATEŞ

KONUT VE ÇATILI İŞ YERLERİNDE 10 YILI GEÇEN SÜRELERDE KİRA SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİM YOLU İLE SONA ERMESİ Av. Asena İlayda ATEŞ Normal koşullarda kiraya veren, kira sözleşmesinin süresinin sona erdiği gerekçesi ile kiracıyı tahliye edemez. Fakat kanunumuz, kiraya verene bu konuda bir istisna tanımış, bu istisnayı ise bazı koşullara bağlamıştır. Kiraya verene kira sözleşmesinin onuncu uzama…