201509.21
0

Bundan Böyle Arabuluculuk Moda, Av. Umut METİN

BUNDAN BÖYLE  MAHKEME DEMODE – ARABULUCULUK MODA ……..

Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin merkezinde yer almaktadır. Kendi aralarında sorun yaşayan taraflar, bazen iletişimsizlikten, bazen inattan, bazense doğru çıkış noktasından olaya yaklaşamadıklarından, çözümü mümkün bir çok ihtilaf çözümsüz kalmakta, bu durumda taraflar adalet beklentisi ile mahkemelere koşmaktadır.

Çok zaman adalet beklerken, adaletin gelemediğini görmek “Geç Gelen Adalet Adalet Değildir” gibi sözlerle eleştirilse de, ne hakim hızlı yargılama yapabilmekte, ne de yeni adliye binalar adalet dağıtmakta eski binalara kıyasla daha etkin olabilmektedir.

Öyleyse çözüm ne olmalıdır, sorunlar nasıl süratle ortadan kaldırılabilir?

Mahkemeleri perdenin arkasına koymakla başlar süreç. Sorunun tarafı olanlar, üzerlerinde etkili olabilecek akil bir kişiye ulaşabilseler, haklı kabul edilme güdüsünden sıyrılarak problemlerini yıllarca sürecek bir kördüğüm haline getirmek yerine, problemlerini arabulucu vasıtasıyla bir çözüme kavuşturabilirler.

Bu noktada arabulucunun işlevi sorunun tarafların menfaatlerini kendilerine hatırlatarak, uzlaşı, el sıkışma, barış gibi kavramlara yönelik sistematik hareketlerle tarafları sorundan ziyade çözüme odaklayarak, iki taraf menfaatini gözetecek ortak bir noktada buluşturmaktır.

Arabulucu bu noktada, kanunda ne yazdığı, uzlaşının adil olup olmadığı gibi noktalara kitlenmez, tamamen olaya ve taraflara özgü, özgün çözümler için hareket eder. Amaç sorunu iki tarafın kabul edeceği bir zeminde çözmektir. Mahkemlerdeki gibi duruşma duruşma koşmak değil, çözüme koşmaktır arabuluculuk.

Ülkemizde arabulucuk henüz çok yeni olsa da, aradan geçen 1 yıllık sürede Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, artık arabuluculuk mahkemelere alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi haline gelmeye başlamıştır.

Bilmeyenlere, az bilenlere duyurulur, BUNDAN BÖYLE MAHKEME DEMODE – ARABULUCUK MODA, ……

Av. Umut METİN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *