202001.07
0

İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanma Zamanı, Av. Hakan HARMANKAYA

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMA ZAMANI Av. Hakan HARMANKAYA 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun (kısaca HMK) 393. maddesinde “İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi hâlde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar.” hükmü bulunmaktadır. Fakat bir haftalık bu sürenin ne zaman başlayacağı konusunda uygulamada…

201908.07
0

ARABULUCULUK, DÜNYA’DA BAŞKA BİR BAŞARI AŞAMASINA GEÇTİ. SİNGAPUR ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ (KONVANSİYONU) BUGÜN İMZALANDI. Av. Arb. Umut METİN

ARABULUCULUK, DÜNYA’DA BAŞKA BİR BAŞARI AŞAMASINA GEÇTİ. SİNGAPUR ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ (KONVANSİYONU) BUGÜN İMZALANDI. Av. Arb. Umut METİN Bugün yani 07 Ağustos 2019 günü hukuki uyuşmazlıklarda çözüm açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Singapur’da, “Singapur Arabuluculuk Konvansiyonu” bugün imzalandı. Bu konvansiyon arabuluculuğun sınır ötesi ticari uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın taraflarının farklı ülkelerde yerleşik olduğu, yabancılarla olan ticari uyuşmazlıklarda, ülke…

201907.25
0

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ADLİ TATİL, Av. Asena İlayda ATEŞ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ADLİ TATİL Hukuk hayatın özüdür ve yaşayan bir müessesedir. Bunun doğal bir sonucu olarak da, toplumsal hayat hangi yönde şekillenirse ve yoğunlaşırsa hukuk ve dolayısıyla da onun uygulayıcıları da o yönde kendilerini konumlandırırlar. Örneğin, ekonominin iyi gitmediği, dalgalanmaların olduğu bir dönemde, şirketlerin ticari menfaatleri bir bir sarsılmakta, oluşan nakit sıkıntısı ile, şirketler…

201907.16
0

ŞİRKETLER DE UYAPTA BULUNAN DOSYA KAYITLARINA ERİŞİM SAĞLAYABİLİRLER,Esra YELEKÇİ

ŞİRKETLER DE UYAPTA BULUNAN DOSYA KAYITLARINA ERİŞİM SAĞLAYABİLİRLER. Kurumsal şirketler de şahıslar gibi zaman kaybı olmaksızın Uyap Kurum Portal üzerinden mevcut dosyalarını sorgulayabilir. Bunun nasıl yapılacağını hep birlikte inceleyelim. Uyap Kurum Portal nedir? Buradan nelere ulaşabiliriz ? Uyap Kurum Portal sayesinde adliyelere giderek dava bilgileri hakkında bilgi almak için harcanan zaman, emek ve mesai masrafı…

201907.05
0

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU CEZA DÜZENLEMEYE BAŞLADI. DİKKAT EDİN, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASINA ŞİRKETİNİZİ UYUMLU HALE GETİRİN, BİR SONRAKİ CEZANIN MUHATABI SİZ OLMAYIN,Av. Hakan HARMANKAYA

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU CEZA DÜZENLEMEYE BAŞLADI. DİKKAT EDİN, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASINA ŞİRKETİNİZİ UYUMLU HALE GETİRİN, BİR SONRAKİ CEZANIN MUHATABI SİZ OLMAYIN. Av. Hakan HARMANKAYA Avrupa Birliği yasaları ile devam uyum sürecinde ülkemize kazandırılan önemli yasalardan biri de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur. Kanunun kabul edilmesi ve belirlenen uyum süreçleri ardından, kişisel verilere…

201905.22
0

MTN HUKUK & ARABULUCULUK Yönetici Ortağı ve GBL Alliance Başkanı Av. Arb. Umut METİN

MTN HUKUK & ARABULUCULUK Yönetici Ortağı ve GBL Alliance Başkanı Av. Arb. Umut METİN,  Salzburg- Avusturya’da CILS (Center for International Legal Studies) tarafından 13 – 16 Haziran 2019’da düzenlenecek olan ULUSLARARASI ARABULUCULUK SEMPOZYUMU’nda Türkiye’yi temsilen, “Arabulucuğun Türkiye’de Eşsiz Başarısı “ başlığıyla sunum yapacaktır.

201904.11
0

KONKORDATO MÜHLETİ İÇERİSİNDE ”KARŞILIKSIZDIR” ŞERHİ VURULAN ÇEKLERİN DURUMU VE KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU HAKKINDA DEĞERLENDİRME, Av. Arb. Umut METİN

KONKORDATO MÜHLETİ İÇERİSİNDE ”KARŞILIKSIZDIR” ŞERHİ VURULAN ÇEKLERİN DURUMU VE KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU HAKKINDA DEĞERLENDIRME Av. Arb. Umut METİN En basit haliyle konkordato, borçlunun ticari durumunun sarsılmış olması sebebiyle iflasa tabi borçluların iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, borçlu ile alacaklı arasında yapılan ve alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre almalarını sağlayan ve…

201903.14
0

ASKERİ PİLOTLAR EMEKLİ OLDU MU, OLMADI MI ? ZORUNLU GÖREV SÜRESİ, SONRADAN UZATILABİLİR Mİ? KAZANILMIŞ HAK MI, O DA NE ? , Av. Asena İlayda ATEŞ

ASKERİ PİLOTLAR EMEKLİ OLDU MU, OLMADI MI ? ZORUNLU GÖREV SÜRESİ, SONRADAN UZATILABİLİR Mİ? KAZANILMIŞ HAK MI, O DA NE ? Av. Asena İlayda ATEŞ Son dönemde Türk Hava Kuvvetleri’nde geçmişte görev yapmış pilotların kafası karışık. Bu karışıklığın nedeni, Türk Hava Kuvvetleri’nin bugünkü pilot ihtiyacının, TSK’dan geçmişte mecburi hizmet süresini tamamlayarak ayrılan pilotların mecburi görev…

201812.26
0

İSTİHKAK İDDİASI (DAVASI) DEVAM EDERKEN SATIŞ İSTENEBİLİR Mİ ?, Av. Hakan HARMANKAYA

İSTİHKAK İDDİASI (DAVASI) DEVAM EDERKEN SATIŞ İSTENEBİLİR Mİ ? Borçlunun borcunu ödememesi halinde, devletin kamu gücü (icra müdürlüğü) tarafından borçlunun mal varlığı haczedilir ve paraya çevrilerek satılır. Bu satış sonrası elde edilen para ile de boçlunun alacaklılarına ödeme yapılır. Fakat borçluya ait olduğu düşünülen bir malvarlığı kimi zaman borçluya ait olmayıp başka kişilere ait olabilir….

201812.26
0

İSTİFA – İBRA – İKALE – ARABULUCULUK ; FARKLARI, ETKİLERİ, RİSKLERİ. İŞ SÖZLEŞMESİ SONLANIRKEN HANGİSİNİ TERCİH ETMELİ ?, Av. Burak DEMİR – Av. Berkay ERDEMİR

İSTİFA – İBRA – İKALE – ARABULUCULUK ;  FARKLARI, ETKİLERİ, RİSKLERİ. İŞ SÖZLEŞMESİ SONLANIRKEN HANGİSİNİ TERCİH ETMELİ ?   Av. Burak DEMİR – Av. Berkay ERDEMİR İŞ AKDİNİN SONLANMASI : İSTİFA ETMEK SURETİYLE FESİH / HAKLI NEDENLE FESİH İş ilişkilerinde, işçi ve işveren taraf her zaman serbest iradeleri ile karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirebilirler….