İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde üç yıl eğitim almıştır.
Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi bölümünde öğrenimine devam etmektedir.


2021 yılında MTN’ye Yönetici Asistanı olarak dahil olmuştur.


“ Her zaman gülümser, işimi de pratik bir şekilde yaparım“ tutumundadır.