2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

MTN Dava Departmanında görev almaktadır. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ceza Hukuku yoğun çalışma sahalarıdır.

İstanbul Barosu CMK Meslek İçi Eğitim Semineri , İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Eğitim Programı, İstanbul Barosu Kadın Hakları ve Şiddet Konulu Seminer, İstanbul Barosu Çocuk Hukuku Eğitim Programı, Marmara Üniversitesi Uluslararası Anayasa Hukuku Kongresi gibi birçok kongre ve seminere katılmıştır.

“ Detaylı düşünür, çabuk çözerim. ” iddiasındadır.

İngilizce bilmektedir.

Müzik, sinema ve doğa sporları ile ilgilenmektedir.