Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 2016 mezunudur.

Mezuniyeti sonrası tekstil sektöründe 2 yıl boyunca muhasebe bölümünde çalışmıştır. Eta, Logo, Mikro programlarını iyi derecede bilmektedir.

2019 yılında MTN Hukuk ve Arabuluculuk bürosuna Kayıt ve Raporlama Uzmanı olarak katılmıştır.

Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

“ Hukukçular üretir, ben üretilenleri raporlayarak görünür kılarım. ” mesleki ilkesidir.