202007.29
2

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA HAKİM TEŞEBBÜS KAVRAMI, Av. Alihan Koca

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA HAKİM TEŞEBBÜS KAVRAMI Av. Alihan Koca             Hukukumuzda bulunan bir takım kanunlarda bir süredir kullanılan “Hakim Teşebbüs” kavramı ticaret hukuku literatürüne ilk kez 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda[1] şirketler topluluğu ana başlığı, hakim ve bağlı şirket alt başlıklı 195. maddenin 5. fıkrasında düzenlenerek kazandırılmıştır. Şirketler topluluğu hükümleri ile yazının aşağı kısımlarında detaylıca…

202007.29
0

ASİMETRİK TAHKİM KLOZLARI VE BU KLOZLARIN GEÇERLİLİĞİ MESELESİ, Av. Alihan KOCA

ASİMETRİK TAHKİM KLOZLARI VE BU KLOZLARIN GEÇERLİLİĞİ MESELESİ Av. Alihan KOCA GİRİŞ Anayasa’nın[1] Yargı Yetkisi başlıklı 9. maddesinde belirtildiği üzere “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır”. Fakat gelişen, küreselleşen ve artan ticari ilişkiler, bu ilişkilere bağlı artan uyuşmazlıklar ve bu artan ilişki ve uyuşmazlıkların beraberinde gelişen hukuki sorunlar devletlerin tekelinde bulunan…