202004.20
0

TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE EŞLER ARASI MAL AYRILIĞI REJİMİ, Av. Burak DEMİR

TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE EŞLER ARASI MAL AYRILIĞI REJİMİ                                                                        Av. Burak DEMİR Mal ayrılığı rejimi Türk Medeni Kanunu’nun 242. maddesinde seçimlik rejim olarak düzenlenmiş olup, bu rejimde her eş yasal sınırlar dahilinde kendi malvarlığını yönetme, bu mallardan yararlanma ve bu malları üzerinde tasarruf hakkına sahiptir. Diğer bir anlatımla eşlerin kişisel malları vardır, edinilmiş mal…

202004.20
1

KOŞULLU SALIVERİLME ve DENETİMLİ SERBESTLİĞE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER, Av. Burak DEMİR

KOŞULLU SALIVERİLME ve DENETİMLİ SERBESTLİĞE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER Av. Burak DEMİR Bilindiği üzere Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Nisan 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle birlikte gelen en önemli yenliklerden biri koşullu salıverilme (şartlı tahliye) ve denetimli serbestlik koşullarına ilişkin yapılan değişiklikler oldu. Yeni…

202004.16
0

AVUKATLARA E-TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLU MUDUR?, Av. Hakan HARMANKAYA

AVUKATLARA E-TEBLİGAT YAPILMASI ZORUNLU MUDUR? Av. Hakan HARMANKAYA 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun Elektronik Tebligat başlıklı 7/a maddesinin birinci fıkrasında; “Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır. Yine aynı maddenin 1/9. fıkrasına göre de; baro levhasına yazılı avukatların bu kapsamda olduğu, 3.fıkrasında; birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla…

202004.15
0

COVİD-19 ETKİSİNDE İNFAZ YASASI DÜZENLEMESİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN SAĞLIK İÇİN ÖZGÜRLÜK MÜ, YOKSA SUÇ MAĞDURLARI İÇİN HUKUKA GÜVEN KAYBI MI?

COVİD-19 ETKİSİNDE İNFAZ YASASI DÜZENLEMESİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN SAĞLIK İÇİN ÖZGÜRLÜK MÜ, YOKSA SUÇ MAĞDURLARI İÇİN HUKUKA GÜVEN KAYBI MI? Covid-19 hastalığı, DSÖ tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiş ve bu hastalık ülkemizde de görülmeye başlamıştır. Bugün 1.000’den fazla vatandaşımızın hayatını kaybetme nedeni olmuş önemli bir salgın ile karşı karşıyayız. Tıbbi açıklamalarla ortaya…

202004.14
3

ÖDESEM GÖNLÜM RAZI DEĞİL DİYORSANIZ, İHTİRAZI KAYIT İLERİ SÜREBİLİRSİNİZ.

ÖDESEM GÖNLÜM RAZI DEĞİL DİYORSANIZ, İHTİRAZI KAYIT İLERİ SÜREBİLİRSİNİZ. Genel Olarak Mal ve hizmet döngüsü temelde tarafları en az iki kişiden oluşan hukuki işlemler ile sağlanmaktadır. Ancak bu döngünün hacmine göre taraflar arası ilişkinin hükümleri kendi hissettirir veya hissettirmeden alışkanlık biçiminde sürer gider. Örneğin, günlük ihtiyaçlarımızı karşılarken, fırından aldığımız ekmek, marketten aldığımız temel gıda maddeleri,…

202004.11
0

AVUKATIN DURUŞMADA TANIĞA DOĞRUDAN SORU SORMA HAKKI VARDIR, Av. Asena İlayda ATEŞ

AVUKATIN DURUŞMADA TANIĞA DOĞRUDAN SORU SORMA HAKKI VARDIR. Av. Asena İlayda ATEŞ Her avukatın mesleğini icra ederken duruşma salonlarında, adliye koridorunda yahut icra müdürlüklerinde karşılaşabileceği bir takım güçlükler olabilmektedir. Bu güçlükler özellikle mesleğinin başındaki avukatlarda çok istisnaen meslekten soğumak gibi hisler uyandırsa da, aslında bu tür zor haller çoğu zaman mesleğimizi daha iyi yapabilmek için…

202004.11
0

NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER, TERK NEDENİ İLE BOŞANMAYIP… , Av. Asena İlayda ATEŞ

NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER, TERK NEDENİ İLE BOŞANMAYIP…   Av. Asena İlayda ATEŞ   Bilindiği üzere terk kelimesi anlam itibari ile ayrılıp gitme, bırakma, vazgeçme anlamlarında kullanılmaktadır. Peki evlilik birliği içinde eşlerden birinin ortak yaşanan konutu terk etmesi halinde süreç hukuki olarak ne şekilde yürütülmelidir?   İşte tam bu noktada terk, kanun koyucu tarafından bir…

202004.11
0

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI, Av. Asena İlayda ATEŞ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI Av. Asena İlayda ATEŞ İş sözleşmesinin askıda olması kavram olarak, işçinin yasadan kaynaklanan haller ya da işverenden kaynaklanan sebepler ile iş sözleşmesi gereklerini yerine getiremeyerek iş sözleşmesinin geçici biçimde askıda tutulması halidir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki bu askı hali çok uzun olamayacaktır.   İşçinin, iş sözleşmesi ile belirlenmiş iş  görme…

202004.08
0

SOKAĞA ÇIKMA HAKKIMI İSTERİM DEME, BU YASAK HALK SAĞLIĞI İÇİN VE YERİNDE, Av. Umut METİN – Av. Hakan HARMANKAYA

SOKAĞA ÇIKMA HAKKIMI İSTERİM DEME, BU YASAK HALK SAĞLIĞI İÇİN VE YERİNDE.. Av. Umut METİN – Av. Hakan HARMANKAYA Ülkemizde ilk koronavirüs (covid 19) vakası 10 Mart 2020 de tespit edildi. İlk vakanın tespit edilmesi sonrasında idari makamlar salgının yayılmasını engellemek amacı ile birçok tedbir kademe kademe hayata geçirdiler. Alınan tedbirlerin en önemlilerinden birisi de…

202004.08
0

CORONA VİRÜS İŞ KAZASINA SEBEP OLUR MU?, Av. Hakan HARMANKAYA

CORONA VİRÜS İŞ KAZASINA SEBEP OLUR MU? Av. Hakan HARMANKAYA İş Kanunumuza göre işveren iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirlerini almakla yükümlüdür. Dolayısıyla salgın hastalık nedeniyle de işverenin gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Bu tedbirlerin neler olacağını her iş için ayrı değerlendirilmelidir. İş Kazası; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde…