202001.07
0

İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanma Zamanı, Av. Hakan HARMANKAYA

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMA ZAMANI Av. Hakan HARMANKAYA 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun (kısaca HMK) 393. maddesinde “İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi hâlde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar.” hükmü bulunmaktadır. Fakat bir haftalık bu sürenin ne zaman başlayacağı konusunda uygulamada…