201812.26
1

İSTİHKAK İDDİASI (DAVASI) DEVAM EDERKEN SATIŞ İSTENEBİLİR Mİ ?, Av. Hakan HARMANKAYA

İSTİHKAK İDDİASI (DAVASI) DEVAM EDERKEN SATIŞ İSTENEBİLİR Mİ ? Borçlunun borcunu ödememesi halinde, devletin kamu gücü (icra müdürlüğü) tarafından borçlunun mal varlığı haczedilir ve paraya çevrilerek satılır. Bu satış sonrası elde edilen para ile de boçlunun alacaklılarına ödeme yapılır. Fakat borçluya ait olduğu düşünülen bir malvarlığı kimi zaman borçluya ait olmayıp başka kişilere ait olabilir….

201812.26
0

İSTİFA – İBRA – İKALE – ARABULUCULUK ; FARKLARI, ETKİLERİ, RİSKLERİ. İŞ SÖZLEŞMESİ SONLANIRKEN HANGİSİNİ TERCİH ETMELİ ?, Av. Burak DEMİR – Av. Berkay ERDEMİR

İSTİFA – İBRA – İKALE – ARABULUCULUK ;  FARKLARI, ETKİLERİ, RİSKLERİ. İŞ SÖZLEŞMESİ SONLANIRKEN HANGİSİNİ TERCİH ETMELİ ?   Av. Burak DEMİR – Av. Berkay ERDEMİR İŞ AKDİNİN SONLANMASI : İSTİFA ETMEK SURETİYLE FESİH / HAKLI NEDENLE FESİH İş ilişkilerinde, işçi ve işveren taraf her zaman serbest iradeleri ile karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirebilirler….

201812.13
0

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk, Şirketler İçin Fırsattır. İyi Şirket, Davası Az Olan Şirkettir, Av. Arb. Umut METİN

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK, ŞİRKETLER İÇİN FIRSATTIR.   İYİ ŞİRKET, DAVASI AZ OLAN ŞİRKETTİR.  İnanarak söylüyorum “ İyi şirket, davası az olan şirkettir.” Eğer bir iş insanı kar, kazanç hedefini kaybedip, davalara, hukuk işlerine odaklandı ise o şirkette ticari hedeflerden bir sapma vardır.  Bu haliyle ticaret dünyasında arabuluculuk, aslında şirketlerin çekişmelerden uzaklaşarak, ticari hedeflerine odaklanması için…