201809.17
1

“ Dövi̇z – Dövi̇z Endeksi̇ Yasaği Karari ” Ardindan, Dövi̇zle Düzenlenmi̇ş Sözleşmelerde Tl’ye Dönerken En İyi̇ Çözüm : Arabuluculuk, Av. Arb. Umut METİN

“ Dövi̇z – Dövi̇z Endeksi̇ Yasaği Karari ” Ardindan, Dövi̇zle Düzenlenmi̇ş Sözleşmelerde Tl’ye Dönerken En İyi̇ Çözüm : Arabuluculuk Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar bundan takriben 30 yıl önce 1989 yılında yayımlanmıştır. 32 sayılı kararın gayesi en özetiyle; Türk Lirasının değerini korumak, döviz ve dövize ilişkin tüm işlemleri tasarruf ve idare etmek,…

201809.02
0

Finansal Kuruluşlara Olan Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yönetmelik Bugün Yürürlüğe Girdi., Av. Arb. Umut METİN

FİNANSAL KURULUŞLARA OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BUGÜN  YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. ( Av. Arb. Umut METİN ) Bankacılık Kanunu madde 93; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun görev ve yetkilerini düzenlemektedir. Belirtilen madde BDDK’ya, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlaması ve kredi sisteminin etkin çalışmasını temin için finansal kuruluşların uygulamalarını izleme ve denetleme yetkisini vermektedir. BDDK…

201809.02
2

5651 Sayılı Kanunla İnternet Ortamında Yeterince Korunabiliyor Muyuz?, Av. Berkay ERDEMİR

5651 SAYILI KANUNLA İNTERNET ORTAMINDA YETERİNCE KORUNABİLİYOR MUYUZ? 5651 sayılı kanun, internet üzerinden yapılan yayınlar ile bu yayınlarla ortaya çıkan hak ihlallerini önlemek amacıyla düzenlenmiştir. Ancak pratiğine bakıldığında, amacına uygun kullanılamayan ve hak ihlallerini sona erdiremeyen bir kanun durumundadır. Basın hürriyeti; düşünce ve kanaat hürriyetinin sonucu olarak Anayasamızda yer almıştır. Anayasal düzenleme ile basın ve…

201809.02
1

Soybağının Kurulması Davalarında Taraflardan Zorla DNA Örneği Alınabilir Mi?, Av. Asena İlayda ATEŞ

SOYBAĞININ KURULMASI DAVALARINDA TARAFLARDAN ZORLA DNA ÖRNEĞİ ALINABİLİR Mİ? Soybağı kavramı, Türk Medeni Kanunu kapsamında aile hukuku başlığı altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ışığında çocuk ile ebeveynleri arasında soy bağı kurulmasının koşulları ve yolları bellidir. Mevcut yasal düzenlemeye göre iki şekilde soybağı kurulması mümkün kılınmıştır. Bunlardan ilki, kan bağına dayalı soybağının tahsisi, diğeri ise evlat edinme…

201809.02
1

Aile İçi Şiddet Ve Şönim, Av. Asena İlayda ATEŞ

AİLE İÇİ ŞİDDET VE ŞÖNİM Aile içi şiddet günümüzde, gelişen ülke düzenimizle bağdaşmayan şekilde artış göstermektedir. Ne yazık ki her geçen gün aile içi şiddet olayları artış göstermekte ve hatta bazı olaylar ölümlerle neticelenmektedir. Bu şiddet, toplum içerisinde karşımızda en çok, kadına ve çocuğa uygulanan şiddet şeklinde yansımaktadır. Zaman zaman ise erkeğe karşı uygulanan şiddet…