201808.04
0

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN TAPU DEVİRLERİNDE ÖDENEN TAPU HARÇLARININ İADE ALMAK MÜMKÜNDÜR..

Kısaca Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altindaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 2012’de kabul edilerek yayınladı. Kanunun amacı  eskiyen ve bozulan kent dokusunun yenilenmesi aynı zamanda konutların depreme dayanaklı olmasını sağlamaktır. Kanununla bir yandan depreme karşı vatandaşların güvenliği sağlanırken diğer yandan da devletin daha yaşanabilir ve sağlıklı kentsel mekânlar yaratmak için kentlerdeki…