201804.25
0

İYİ BİR “ İÇ YÖNERGE ” ŞİRKETTE KURUMSAL YÖNETİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ ÖNEMDEDİR.

İYİ BİR “ İÇ YÖNERGE ” ŞİRKETTE KURUMSAL YÖNETİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ ÖNEMDEDİR. Kurumsallaşma, profesyonelleşme belirli bir ölçeğin üzerinde olan hemen her şirketin gündemindedir. Şirketlerin daha uzun ömürlü olması, ticari kazancın artması bir yana, işlerdeki genişleme, çalışan sayısındaki artış, birden fazla sektörde faaliyet gibi durumlar şirket ortaklarının (pay sahiplerinin) profesyonel şirket yönetimine ihtiyacını arttırmaktadır. Bu…