201803.17
0

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve ARABULUCULUK

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ve ARABULUCULUK Türkiye’deki şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketleridir. Aile tipi şirketlerden gelecek stratejisi olanlarının öncelikli hedefi kurumsallaşmaktır. Kurumsallaşma kavramı; aile anayasası, ortaklararası sözleşmeler, bir sonraki kuşağın görev alma şekli, yönetim kurulunun yapılandırılması, şirket içi denge ve kontrol mekanizmaları, yönetim kurulu işlevsizlikleri olasılığı ve şirket kilitlenmesinin engellenmesi planları, lider seçim usulü,…

201803.07
0

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA İZLENECEK YÖNTEMLER KURUL KARARLARI İLE SOMUTLAŞIYOR.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA İZLENECEK YÖNTEMLER KURUL KARARLARI İLE SOMUTLAŞIYOR. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 31.01.2018 tarihli ve 2008/10 nolu kararı 07 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. KVKK’nın 6 (4) maddesindeki “ Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen  yeterli önlemlerin alınması şarttır” hükmüne dayanarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar en özetiyle;…