201709.13
0

MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU ve ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI

MARKANIN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU ve ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI 556 sayılı KHK’nın 14. maddesi “Markanın Kullanılması” başlığını taşımakta ve takip eden hükmü içermektedir: Madde 14 – Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. Aşağıda belirtilen durumlar…