201703.21
0

Kişisel Verilerin Korunması ve İşletme Sahibinin Sorumluluğu, Av. Arb. Filiz METİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  ve İŞLETME SAHİBİNİN SORUMLULUĞU 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kusur sorumluluğu veri kaydedenlerin dikkatle üzerinde durması gereken bir husustur. Kişisel veri, gerçek kişi ile ilgili her tür bilgi olabilir.  Veri kaydeden tüm gerçek kişiler,  tüzel kişiler, kamu kurumları Kişisel Verilerin Korunması kanunu ile bağlı ve sorumludur. Kimlik bilgileri, nüfus cüzdan…

201703.21
10

Gerçek Kişilere Yapılacak Tebligatlarda Tebligat Kanunu 35.Madde Uygulaması, Av. Burcu GÜDEN

GERÇEK KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİGATLARDA TEBLİGAT KANUNU 35. MADDE UYGULAMASI 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve özellikle 10., 21. ve 35. maddelerinde, 6099 sayılı Kanunla çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler nedeni ile zaman zaman uygulamada büyük sıkıntılar çıkmakta, uygulama farklılıkları görülmektedir. Belirtmek gerekir ki; tebligat hukukuna ilişkin yapılan değişiklikler nedeni ile uygulama da yaşanan sorunların önüne…