201702.26
0

İşçi Çalışırken, İşe İade Davası Açabilir Mi.. Av. Hakan HARMANKAYA

İŞÇİ ÇALIŞIRKEN, İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR Mİ.. MTN Hukuk Bürosu İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren; feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshe bağlı olarak ortaya çıkan tüm hakları fesih tarihinde işçiye ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin neden belirtilmeksizin feshi veya belirtilen nedenin gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunulması durumunda, feshin geçersizliği ve işe iade talebinde bulunulabilmektedir….