201604.30
0

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE YAŞANAN MAĞDURİYETLER VE YILLIK 270 SAAT FAZLA ÇALIŞMA TARTIŞMASI (Av. Hakan HARMANKAYA)

Halk arasında mesai ücreti olarak adlandırılan fazla çalışma ücretleri işçilerin en fazla mağdur edildiği alandır. Çalışanlar fazla çalışma ücretlerinin ne denli önemli olduğunu bilmemekte, işlerini kaybetme korkusu ile işverenlerinin fazla çalışma isteklerini geri çevirememekte ve neticesinde hak ettikleri bedelleri alamamaktadır. Bu noktada işverenlerin her zaman daha fazla çalışılmasını istemesi, işçilerin hak aramada yeterli ilgi ve…

201604.28
0

YAPI MALİKİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞUNDA İLLİYET BAĞI ve TARAFLARIN İSPAT YÜKÜ (Av. Firdevs TANRISEVEN)

GİRİŞ Hukuk sistemimizde kusura dayanan sorumluluğun yanında kusursuz sorumluluk hâlleri de kabul edilmiştir. Bunlardan biri olarak bina ve yapı eseri malikinin hukukî sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun 69. maddesinde düzenlenmiştir. Kişilerin hayatlarını sürdürdükleri, günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri binaların ve yapı eserlerinin gelişigüzel yapılmaları ve bakımlarının ihmal edildiği durumlar görülmektedir. Bu sebeple kişilerin zarar görmesini…